Fornir ORZECH CZECZOT

Wymiar: 250 x 65 x 0,055
Symbol: 10.07
Rodzaj: fornir
Opis: 10.07 ALPI Walnut Burl

back back