Fornir DĄB LODOWY

Wymiar: 315 x 64 x 0,058
Symbol: 10.82
Rodzaj: fornir
Opis: 10.82 ALPI Icecool Oak

back back