Fornir WENGE DROBNOSŁOISTE

Wymiar: 315 x 65 x 0,058
Symbol: 10.31
Rodzaj: fornir
Opis: 10.31 ALPI Balanced Wenge

back back