Fornir ORZECH WŁOSKI

Wymiar: 280 x 65 x 0,060
Symbol: 2N402
Rodzaj: fornir
Opis: 2N402 ALPI Orzech Włoski

back back