Fornir ORZECH CZARNY

Wymiar: 315 x 64 x 0,058
Symbol: 12.19
Rodzaj: fornir
Opis: 12.19 ALPI Wavy American Walnut

back back