Fornir ORZECH BOLIWIJSKI

Wymiar: 280 x 65 x 0,060
Symbol: 2N69
Rodzaj: fornir
Opis: 2N69 ALPI Orzech Boliwijski

back back