Fornir ORZECH AMERYKAŃSKI

Wymiar: 280 x 65 x 0,060
Symbol: 23Z356
Rodzaj: fornir
Opis: 23Z356 ALPI Orzech Amerykański

back back