Fornir DĄB WĘDZONY

Wymiar: 315 x 64 x 0,058
Symbol: 12.68
Rodzaj: fornir
Opis: 12.68 ALPI Thermo Oak

back back