Fornir DĄB STALOWY

Wymiar: 315 x 64 x 0,058
Symbol: 11.02
Rodzaj: fornir
Opis: 11.02 ALPI Platinum Oak

back back