Fornir DĄB MLECZNY

Wymiar: 315 x 64 x 0,058
Symbol: 10.64
Rodzaj: fornir
Opis: 10.64 ALPI Décapé Oak

back back